Wykonujemy pełną diagnostykę  i leczenie chorób psychicznych

  • dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, uzależnieniem alkoholowym, schorzeniami z grupy psychoz i innymi zaburzeniami psychicznymi.
  • wizyty domowe u osób z w/w zaburzeniami psychicznymi.
  • sporządzanie opinii (świadectw) psychiatrycznych oraz wydawanie zaświadczeń lekarskich zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U 1994 nr 111 poz. 535).


Czas  badania około 20 min

Kontakt